Valikko Sulje

Erasmus+

Sondip ry on CIMO:n kautta hakenut rahoitusta erilaisille kansainvälisille projekteille. Vuonna 2012 järjestimme Suomessa kansainvälisen koulutuksen ja osallistuimme toiseen kansainväliseen koulutukseen Itävallassa. Vuonna 2013 saimme rahoituksen Georgiassa vuosina 2013 ja 2014 järjestettyyn koulutukseen.

Vuonna 2016 Sondip ry oli mukana projektissa nimeltä Multiplying the Impact Through Cross-sectoral Cooperation, jonka yksi päätoimista oli nuorisotyöntekijöiden liikkuvuus – koulutusseminaari, jossa koottiin yhteen 32 nuorisotyöntekijää, nuorisoalalla toimivien valtiollisten ja valtiosta riippumattomien alojen sidosryhmiä sekä nuoria johtajat jakamaan nuorten osallistumisen parhaita käytäntöjä, keskustelemaan strategioista ja suunnittelemaan pitkän aikavälin kansainvälistä yhteistyötä. Hanke toteutettiin Sauvo-Turussa 1.-6.6.2016.

Hankkeen päätavoitteena on tarjota nuorille tasa-arvoisia mahdollisuuksia ja kokemuksia, joiden avulla he voivat kehittää kykyjä osallistua täysimääräisesti yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla ilmaisemalla tarpeitaan, etujaan ja näkemyksiään. Tavoitteen saavuttamiseksi haluttiin vahvistaa yhteistyötä nuorisoalan aloilla (julkiset elimet – paikalliset kunnat, aktiiviset nuorisojärjestöt).

Tavoitteen saavuttamiseksi määriteltiin seuraavat tavoitteet:

  • Luodaan tilaa tietojen jakamiseksi ja kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi osallistumisen ja nuorten aktiivisen kansalaisuuden alalla;
  • Luodaan tilaa kansainvälisen kumppanuuden rakentamiseksi ja tulevien hankkeiden suunnittelusta nuorten osallistumiselle päätöksentekoon.
  • Löydetään uusia strategioita ja innoitusta paikallisten nuorisoaloitteiden luomisesta ja tukemisesta;
  • Opitaan uusia lähestymistapoja ja etsiä innovatiivista viestintätapaa nuorten ja kuntien välillä poliitikot / asiantuntijat /
  • Selvitetään Erasmus + -ohjelman tarjoamat mahdollisuudet yleensä ja keskittymään erityisesti avaintoimintoon 3 – rakenteelliseen vuoropuheluun;
  • Luodaan mahdollisuuksia käynnistää pitkäaikainen kansainvälinen yhteistyö nuorten osallistumisen ja rakenteellisten vuoropuheluhankkeiden alalla.

Hankkeessa toteutettiin erilaisia ​​epävirallisen koulutuksen menetelmiä, jotka ovat myös luoneet perustan hankitun osaamisen moninkertaistamiseksi. Hanke sisälsi sekä sisältöä että käytäntöä, ja se loi parhaiden käytäntöjen jakamisen, jossa heijastelivat ja analysoivat nuorten osallistumista omissa yhteisöihinsä ja kehittivät uusia toimintoja. Tämän hankkeen avulla pyrittiin luomaan kulttuuritoiminta eri toimijoiden välillä nuorisoalan eri alojen välisessä yhteistyössä. Päätavoiteemme osallistujat itse ovat projektisuunnitelman kertoimia, koska he työskentelevät nuorisoalalla valtiollisissa ja valtiosta riippumattomilla aloilla ja ovat mukana päätöksenteossa. Näin ollen hankkeen tuloksella on suuria valtavirtaistamismahdollisuuksia. Meillä oli suora pitkäaikainen vaikutus nuorten mahdollisuuksien lisäämiseen ja nuorten osallistumisen tehostamiseen paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.