• Sondip Ry
  SONDIP - Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry.

Sondip Ry

SONDIP - Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry. on vuonna 2006 perustettu suomalaisen yhteiskunnan monikulttuurisuutta edistävä kattojärjestö, jolla on tällä hetkellä 19 jäsenyhdistystä. Sondip on mukana vaikuttamassa päätöksentekoon osallistumalla viranomaistapaamisiin ja -työryhmiin sekä valtakunnallisella että kunnallisella tasolla. Liiton tavoitteena on jäsenyhdistysten näkyvyyden lisääminen sekä vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistäminen viranomaisten ja monikulttuurisuusyhdistysten välillä. 

 

 

 1. Makosa

  Makosa on maahanmuuttaja- ja monikulttuuristen yhdistysten perustoiminnan tukemista, jotta ne pystyvät hoitamaan lakiin perustuvat velvoitteensa ja kehittämään omaa toimintaansa. Yhdistyksiä tuetaan muun muassa järjestämällä erilaisia yhdistystoimintaan liittyviä koulutuksia ja neuvontatyöllä. Makosa on myös tiedotustyötä: sisäistä, yhdistysten välistä, viranomaisten ja yhdistyskentän välistä, verkostotiedottamista sekä media- ja tapahtumatiedotusta. Erilaisten tapahtumien kautta tuomme yhdistyksille näkyvyyttä Turussa sekä tarjoamme niille mahdollisuuden kehittää omaa toimintaansa. Lue lisää

 2. Infotori

  Sondip ry tuottaa ostopalveluna Turun kaupungin Infotori-toimintaa maahanmuuttajille. Infotori sijaitsee osoitteessa Linnankatu 55 K.
  Tavoitteena on antaa tietoja ja neuvontaa asiakkaan omalla kielellä ja vastata moninaisiin ongelmiin ja kysymyksiin, joita maahanmuuttajilla on.
  Oman kulttuurin edustaja osaa jakaa tietoa ymmärrettävästi ja pystyy myös olemaan vertaistukena maahanmuuttajan kotoutuessa suomalaiseen yhteiskuntaan.
  Palvelu on tarkoitettu Turun ja lähikuntien maahanmuuttajille. Kaikkia palvellaan riippumatta Suomeen tulon syistä. Neuvontaa ja opastusta annetaan mm. seuraaviin asioihin liittyen:

  1. taloudelliset ongelmat ja sosiaaliturva
  2. oleskelulupa- ja kansalaisuusasiat
  3. työelämä
  4. asuminen
  5. koulutus
  6. lainopilliset kysymykset
  7. asiakirjojen läpikäyminen ja lomakkeiden täyttäminen

  Neuvontapisteeseen voi tulla suoraan päivystysaikana tai ajanvarauksella.

  Infotorin vastaava neuvoja Marina Mgvdeladze
  puh. 040 175 9584

 3. Kansainvälisyys

  Erasmus +

  • EVS -vapaaehtoiset
  • Kansainväliset hankkeet

Tapahtumat

Koulutukset