Valikko Sulje

SONDIP – Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry. on vuonna 2006 perustettu suomalaisen yhteiskunnan monikulttuurisuutta edistävä kattojärjestö, jolla on tällä hetkellä 21 jäsenyhdistystä. Sondip vaikuttaa päätöksentekoon osallistumalla viranomaistapaamisiin ja -työryhmiin sekä valtakunnallisella että kunnallisella tasolla. Liiton tavoitteena on jäsenyhdistysten näkyvyyden lisääminen sekä vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistäminen viranomaisten ja monikulttuurisuusyhdistysten välillä. 

AJANKOHTAISTA

AJANKOHTAISTA

 

Käytä kieltä rohkeasti -kurssit
Turun yliopisto järjestää suomen ja englannin kielen Käytä kieltä rohkeasti -lyhytkursseja tilapäistä suojelua tarvitseville korkeakoulutetuille tai korkeakoulukelpoisille ukrainalaisille.

Kurssit ovat maksuttomia, ja niitä toteutetaan sekä lähiopetuksena Turussa että paikasta riippumattomana etäopetuksena Zoomissa. Kokonaisuudet on suunnattu alkeistason oppijoille.

Toukokuussa alkavalle Vuorovaikutustilanteet-kurssille on ilmoittautuminen jo käynnissä (ilmoittautumislomake täällä).  

Ilmoittautumisia pyydetään mahdollisimman pian, sillä ennen kurssin alkua ilmoittautuneet lyhyesti haastatellaan venäjäksi tai englanniksi.

Kurssit eivät vaadi englannin kielen taitoa, ja osassa ryhmistä voidaan käyttää apukielenä venäjää. SIMHE järjestää myös uraohjausta, jota on mahdollista saada suomeksi, englanniksi tai venäjäksi.

Lisätietoja kursseista suomeksi, englanniksi ja venäjäksi SIMHE:n verkkosivuilla: https://www.utu.fi/simhe

Ilmoittautumisia pyydetään mahdollisimman pian, sillä ennen kurssin alkua ilmoittautuneet lyhyesti haastatellaan venäjäksi tai englanniksi.

Kurssit eivät vaadi englannin kielen taitoa, ja osassa ryhmistä voidaan käyttää apukielenä venäjää. SIMHE järjestää myös uraohjausta, jota on mahdollista saada suomeksi, englanniksi tai venäjäksi.

Lisätietoja kursseista suomeksi, englanniksi ja venäjäksi SIMHE:n verkkosivuilla: https://www.utu.fi/simhe

 

 

Verkostoja työelämään – osaajakoulutus korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille (35 op)

Networks for a career in Finland – studies for highly educated immigrants (35 ECTS)

  • Suunnattu Suomessa asuville, korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille. Koulutukseen voivat osallistua niin tilapäistä suojelua saavat henkilöt kuin muutkin korkeasti koulutetut maahanmuuttajat.
  • Tavoitteena on osaamisen täydentäminen ilman uuden tutkinnon suorittamista sekä työelämäverkostojen rakentaminen. Kurssiin sisältyy myös opiskelijan omaa kielitaitotasoa vastaavia suomen kielen opintoja.
  • Koulutuksen voi suorittaa joko suomeksi tai englanniksi. Suomen tai englannin kielen taidon tulee olla vähintään taitotasolla B1.
  • Koulutus alkaa 22.8.2023 ja sen kesto on opiskelijan valinnan mukaan 6–11 kk.
  • Osa opetuksesta järjestetään lähiopetuksena. Koulutukseen sisältyy myös verkko-opiskelua ja työharjoittelua.
  • Hakuaika on käynnissä ja päättyy 4.6.2023.
  • Koulutus on maksuton tilapäistä suojelua saaville. Muille koulutuksen hinta on 420 €.

Lisätietoja suomeksi: Verkostoja työelämään – osaajakoulutus korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille – Turun ammattikorkeakoulu (turkuamk.fi)

Lisätietoja englanniksi: Networks for a career in Finland – studies for highly educated immigrants | 35 cr – Turku University of Applied Sciences (tuas.fi)