Valikko Sulje

Jäsenjärjestöt

Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry:n muodostaa 21 jäsenjärjestöä. Jäseninä voivat olla
 kotoutumista, maahanmuuttajien omaa kulttuuria, monikulttuurisuutta, kansainvälisyyttä sekä yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia toiminnallaan edistävät rekisteröidyt yhdistykset sekä oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka toimivat liiton tarkoitusperien toteutumiseksi.

 

ABC Nuorisotoiminta ry

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomessa asuvien venäläisten nuorten ja lasten oman kulttuurin ylläpitäminen, kulttuuriperinteiden säilyttäminen, kulttuurivaihdon edistäminen ja nuorten huumeiden käytön ehkäiseminen. Yhdistys käyttää myös nimeä SFERA – kulttuuri- ja urheilukeskus. Yhdistyksellä on monipuolista toimintaa, muun muassa leirejä, kerhoja ja teemailtoja. Keskus sijaitsee Varissuolla.

Facebook, Instagram

Bosnialaisten Kulttuurikeskus Suomessa ry

Bosnialaisten kulttuurikeskus Suomessa ry on perustettu vuonna 2002 Turussa.

FacebookNettisivut

Bosnialaisten vankileiriyhdistys ry

Yhdistys tukee henkilöitä, jotka ovat olleet vankileireillä Bosnian sodassa.

 

 

 

HangFlow ry

Me, HangFlow ry, olemme nuorisojärjestö, ja meidän tavoitteemme on tarjota laaja-alaista apua nuoren eri elämäntilanteisiin ja edistää mielenterveyttä ja yleistä hyvinvointia. Meidän päätarkoituksemme on tarjota nuorille turvallisen aikuisen apua ja tukea kaikkiin elämän osa-alueisiin. Haluamme mahdollistaa tasavertaisesti kaikille nuorille yhtäläiset mahdollisuudet ja ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä,  kiusaamista. Tarjoamme turvallisen kohtaamispaikan, henkilökohtaista vertaistukea, ohjattua ja vapaata vapaa-ajan toimintaa, koulutuksia, seminaareja sekä työpajoja. Meillä nuoret ovat yhdistyksen hallituksessa mukana ja saavat itse päättää toiminnasta.
info(at)hangflow.org
 

Kynnys ry

Kynnys ry työskentelee vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten oikeuksien toteutumiseksi sekä suomalaisessa yhteiskunnassa että kansainvälisellä tasolla. Yhdistys muun muassa tukee ja aktivoi vammaisia henkilöitä toimimaan itse oikeuksiensa puolesta sekä toimii asiantuntijana vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

NettisivutFacebookInstagramYoutube

StepEurope ry

StepEurope ry on kansainvälinen nuorisoyhdistys, joka keskittyy 18-29 vuotiaisiin nuoriin aikuisiin. 

Yhdistyksen tavoitteena on tarjota nuorille mielekästä matalankynnyksen, toimintaa, antaa mahdollisuus ideoida innostavia tapahtumia sekä helpottaa yhteiskuntaan integroitumista muun muassa työkokeilu- ja harjoittelumahdollisuuksien avulla.

Toimintaan voi osallistua ilman suomenkielentaitoa sekä ilman aiempaa kokemusta järjestötyöstä.

Nettisivut, Facebook, Instagram

 

Suomen Irakilainen seura ry

Uskonnosta ja politiikasta sitoutumaton seura, jonka tavoitteena on murtaa kuiluja suomalaisten ja irakilaisten välillä.

Yhdistys järjestää muun muassa retkiä ja juhlia.

 

 

 

 

Suomen Ukrainalaiset ry

Yhdistys on perustettu marraskuussa 2009 Turussa. Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia ja edistää ukrainalaisen kulttuurin tuntemusta ja harrastusta ukrainan kieltä kohtaan sekä lisätä Suomen ja Ukrainan maiden ja kansojen kulttuuriyhteistyötä ja kanssakäymistä. 

Nettisivut, Facebook

 

 

 

Suomen Rauhanpuolustajain Turun piirijärjestö ry

Toiminnan aatteellisina lähtökohtina ovat humanistiset, sodanvastaiset ja kansainvälistä yhteisvastuuta korostavat ihanteet. Yhdistys toimii  rauhan, aseriisunnan, suvaitsevaisuuden, ihmisoikeuksien ja maailmanlaajuisen tasa-arvon puolesta.

FacebookNettisivutInstagram

Turun Afganistanilainen Nuorisokulttuuriseura ry

Yhdistyksen tarkoituksena on Turussa ja lähiympäristössä asuvien afganistanilaisten oman kulttuurin ylläpitäminen ja kulttuuriperinteen vaaliminen sekä heidän keskinäisten suhteidensa ja kulttuuri-identiteettinsä tukeminen sekä kulttuurivaihdon edistäminen afganistanilaisten, suomalaisten ja muiden Suomessa asuvien kansanryhmien välillä. Yhdistyksellä on tanssi-, musiikki- ja liikuntaryhmiä, tapahtumia sekä oman kielen opetusta.

Facebook

Turun Kurdiyhdistys ry

Yhdistys järjestää juhlia ja tapahtumia sekä oman kielen ja kulttuurin opetusta.

Facebook

Turku Nepal Association ry

Turku Nepal Association ry on vuonna 2014 perustettu yhdistys, jnka tavoitteena on järjestää kulttuurisia ja sosiaalisia tapahtumia tukeakseen Turussa asuvia nepalilaisia.

Lisäksi yhdistys tarjoaa tietoa Nepalista turisti- ja työkohteena sekä kerää varoja yhteisölleen. 

Nettisivut, Facebook

Turun Naiskeskus ry

Turun Naiskeskus – verkosto työskentelee ihmisten hyvinvoinnin ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi. Haluamme kehittää toimintaa, joka helpottaa ihmisten kohtaamista, erityisesti eri kielisten ja eri kulttuureista lähtöisin olevien ihmisten kohtaamista.  Haluamme myös mahdollistaa kaikille ihmisille tasa-arvoiset mahdollisuudet toimia nykyajassa. Tässä tarkoituksena pyrimme tukemaan toiminnallamme nykyajassa vaadittavien avaintaitojen oppimista. Naiskeskusyhteisössä käymme eettisiä pohdiskeluja yhteiskunnasta, yhteisöistä ja yksilöiden hyvinvoinnista. Nostamme näistä pohdiskeluista  esiinnousevia epäkohtia esiin ja etsimme niihin, yhdessä muiden toimijoiden kanssa, korjaavia käytänteitä.

NettisivutFacebook

Turun Nigeria Yhdistys ry

Turun Seudun Inkeri-seura

Turun Seudun Inkeri-seura on perustettu vuonna 1993. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa asuvien inkeriläisten ja inkeriläisyydestä kiinnostuneen väestön yhdyssiteenä.

Yhdistyksen päämääränä on edistää Inkeri-tietoutta, valvoa jäsentensä yhteisiä etuja ja edistää heidän yleisiä, taloudellisia, sivistyksellisiä, henkisiä ja sosiaalisia pyrkimyksiään sekä edistää maahan saapuvien inkeriläisten auttamista.

Yhdistyksen toimintaan kuuluu tapahtumia (kuten Inkeriläisten kesäjuhla, myyjäiset, näyttelyt), kerhoja ja retkiä nuorille ja lapsille sekä lauluryhmä Orvokki.

Yhdistys ylläpitää lisäksi neuvontapistettä Kousankuja 5 A:ssa. 

Facebook

Turun Venäläinen Klubi ry

Turun Venäläinen klubin tavoitteena on Turun kaupungin venäjänkielisen väestön integroiminen Suomen yhteiskuntaan säilyttäen oman kulttuurinsa ja kielensä. Klubi järjestää kulttuuri-, koulutus-, tiedotus- ja projektitoimintaa ja työskentee lasten, nuorten ja eläkeläisten kanssa. Toiminta koostuu Venäjän runoudesta, lauluista, kirjallisuudesta ja taiteesta keskustelemisesta, perinteisten juhlapäiven vietosta ja retkistä.

NettisivutFacebook

 

Turun YK-yhdistys ry

Turun YK-yhdistys on voittoa tavoittelematon ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka perustettiin vuonna 1963 edistämään kansainvälistä ja kansallista yhteisymmärrystä sekä kansojen rauhanomaista toimintaa. Yhdistys tekee tunnetuksi Yhdistyneiden Kansakuntien päämääriä ja periaatteita tiedottamalla YK:sta ja muista kansainvälisistä kysymyksistä.

NettisivutFacebookInstagramTwitterYoutube

Uuden ajan somalinaiset ry

Uuden ajan somalinaiset ry perustettiin vuonna 2018. Yhdistys järjestää toimintaa lapsille, nuorille ja naisille Turun Lausteella.

Yhdistyksen tavoitteena on lasten ja nuorten sekä naisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja identiteetin vahvistaminen monipuolisilla kerhoilla ja keskusteluryhmillä.

 

United Artist ry

Yhdistyksen tarkoituksena on auttaa Varsinais-Suomen alueella asuvia suomalaisia ja maahanmuuttajataustaisia nuoria kokkeja, muusikoita, laulajia, koomikoita, valokuvaajia, taiteilijoita, malleja ja esiintyjiä saavuttamaan laajemman yleisön ja tuomaan esille omia teoksiaan ja osaamistaan.

Lisäksi yhdistys järjestää etnistä pitopalvelua, taidenäyttelyitä, malli-ja esiintymiskoulutusta, muotinäytöksiä, open mic -iltoja ja tanssiesityksiä.

Nettisivut, Facebook

Umu’IGBO Finland ry

Umu´IGBO Finland on kulttuuriyhdistys Nigeriasta. Yhdistyksen päätarkoitus on kulttuurin ja kielen ylläpitäminen. Yhdistys järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia, joissa on musiikkia, tanssia ja ruokaa.

Varsinais-Suomen Virokeskus ry

Varsinais-Suomen Viro-keskus ry on Viron ystävien yhdistys. Yhdistys tuo Viroa tunnetuksi Suomessa sekä Suomea Virossa. Yhdistyksellä on noin viisisataa jäsentä.  Yhdistys tarjoaa matkailuinformaatiota Virosta, järjestää tapahtumia, seminaareja, konsertteja ja matkoja sekä erilaisia hankkeita.

NettisivutFacebookGoogle+

Yhdessä-yhdistys ry

Yhdessä-yhdistys on suomalaisten ja maahanmuuttajien yhdessä perustama yhdistys. Se on toiminut Turussa vuodesta 1998 lähtien. Yhdistyksen tavoitteena on moniarvoisuuden edistäminen, kotoutumisen tukeminen ja maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksien parantaminen. Yhdistys ylläpitää monikulttuurista kohtaamispaikkaa Intercultural Centeriä Varissuolla.

NettisivutFacebookInstagram