Valikko Sulje

Jäsenjärjestöt

Varsinais-Suomen monikulttuuristen liitto ry:n muodostavat sen 20 jäsenjärjestöä. Kaikki jäsenet ovat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka tekevät työtä monikulttuurisuuden parissa. Liiton jäseneksi voivat liittyä sen tarkoitusperien mukaisesti toimivat valtakunnalliset rekisteröidyt yhdistykset, jotka liiton hallitus hyväksyy jäseneksi. Lisätietoja jäseneksi hakemisesta löydät täältä.

ABC Nuorisotoiminta ry

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomessa asuvien venäläisten nuorten ja lasten oman kulttuurin ylläpitäminen, kulttuuriperinteiden säilyttäminen, kulttuurivaihdon edistäminen ja nuorten huumeiden käytön ehkäiseminen. Yhdistys käyttää myös nimeä SFERA – kulttuuri- ja urheilukeskus. Yhdistyksellä on monipuolista toimintaa, muun muassa leirejä, kerhoja ja teemailtoja. Keskus sijaitsee Varissuolla.

Facebook

Albaaniyhdistys Bashkimi ry

Vuonna 1998 perustetun Albaaniyhdistys Bashkimi ry:n päätavoitteena on albaanien oman kielen, kulttuurin ja identiteetin säilyttäminen uudessa ympäristössä.  Erityisesti pyritään tukemaan Suomessa syntyneiden lasten ja nuorten oman historian ja juurien tuntemusta.Yhdistys järjestää muun muassa musiikki-iltoja sekä monenlaista urheilutoimintaa.

NettisivutFacebook

Bosnialaisten Kulttuurikeskus Suomessa ry

Bosnialaisten kulttuurikeskus Suomessa ry on perustettu vuonna 2002 Turussa.

FacebookNettisivut

Bosnialaisten vankileiriyhdistys ry

Yhdistys tukee henkilöitä, jotka ovat olleet vankileireillä Bosnian sodassa.

Kynnys ry

Kynnys ry työskentelee vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten oikeuksien toteutumiseksi sekä suomalaisessa yhteiskunnassa että kansainvälisellä tasolla. Yhdistys muun muassa tukee ja aktivoi vammaisia henkilöitä toimimaan itse oikeuksiensa puolesta sekä toimii asiantuntijana vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

NettisivutFacebookInstagramYoutube

Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti ry (MPKK ry)

Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti ry on perustettu Turussa vuonna 1996. Yhdistyksen tavoitteena on herättää keskustelua ja vaikuttaa kulttuuri- ja kielivähemmistöjen, erityisesti maahanmuuttajien, päivähoito- ja koulukysymyksiin. Yhdistys painottaa kaksikielisyyden ja -kulttuurisuuden vahvistamista. Tärkeitä kysymyksiä ovat esimerkiksi oman äidinkielen opetus ja suomi/ruotsi toisena kielenä -opetus.

Nettisivut

Suomen Irakilainen seura ry

Suomen Rauhanpuolustajain Turun piirijärjestö ry

Toiminnan aatteellisina lähtökohtina ovat humanistiset, sodanvastaiset ja kansainvälistä yhteisvastuuta korostavat ihanteet. Yhdistys toimii  rauhan, aseriisunnan, suvaitsevaisuuden, ihmisoikeuksien ja maailmanlaajuisen tasa-arvon puolesta.

FacebookNettisivutInstagram

Turun Afganistanilainen Nuorisokulttuuriseura ry

Facebook

Turun Kurdiyhdistys ry

Facebook

Turun Naiskeskus ry

Turun Naiskeskus – verkosto työskentelee ihmisten hyvinvoinnin ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi. Haluamme kehittää toimintaa, joka helpottaa ihmisten kohtaamista, erityisesti eri kielisten ja eri kulttuureista lähtöisin olevien ihmisten kohtaamista.  Haluamme myös mahdollistaa kaikille ihmisille tasa-arvoiset mahdollisuudet toimia nykyajassa. Tässä tarkoituksena pyrimme tukemaan toiminnallamme nykyajassa vaadittavien avaintaitojen oppimista. Naiskeskusyhteisössä käymme eettisiä pohdiskeluja yhteiskunnasta, yhteisöistä ja yksilöiden hyvinvoinnista. Nostamme näistä pohdiskeluista  esiinnousevia epäkohtia esiin ja etsimme niihin, yhdessä muiden toimijoiden kanssa, korjaavia käytänteitä.

NettisivutFacebook

Turun Nigeria Yhdistys ry

Turun Venäläinen Klubi ry

NettisivutFacebook

Turun vietnamilaisten kulttuurikerho ry

Turun vietnamilaisten kulttuurikerho on perustettu vuonna 1989. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on ylläpitää vietnamilaista kulttuuria muun muassa opettamalla vietnamin kieltä ja kulttuuria. Samalla yhdistys edistää vietnamilaisia sopeutumaan suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

NettisivutFacebook

Turun YK-yhdistys ry

Turun YK-yhdistys on voittoa tavoittelematon ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, joka perustettiin vuonna 1963 edistämään kansainvälistä ja kansallista yhteisymmärrystä sekä kansojen rauhanomaista toimintaa. Yhdistys tekee tunnetuksi Yhdistyneiden Kansakuntien päämääriä ja periaatteita tiedottamalla YK:sta ja muista kansainvälisistä kysymyksistä.

NettisivutFacebookInstagramTwitterYoutube

Umu’IGBO Finland ry

Umu’IGBO Finland ry is cultural group from Eastern part of Nigeria. The association main purpose is to promote culture and language. They have different events like celebrating the different Igbo cultural activities, music, dance, food.

***

Umu’IGBO Finland ry on kulttuuriryhmä Nigerian itäosasta. Yhdistyksen päätavoite on edistää omaa kulttuuria ja kieltä. Heillä on erilaisia tapahtumia, kuten erilaisten Igbo-kulttuuriin kuuluvia juhlia, joissa on musiikkia, tanssia, ruokaa.

Varsinais-Suomen Afganilaisten Kulttuuriseura ry

Nettisivut

Facebook

Varsinais-Suomen Virokeskus ry

Varsinais-Suomen Viro-keskus ry on Viron ystävien yhdistys. Yhdistys tuo Viroa tunnetuksi Suomessa sekä Suomea Virossa. Yhdistyksellä on noin viisisataa jäsentä.  Yhdistys tarjoaa matkailuinformaatiota Virosta, järjestää tapahtumia, seminaareja, konsertteja ja matkoja sekä erilaisia hankkeita.

NettisivutFacebookGoogle+

Yhdessä-yhdistys ry

Yhdessä-yhdistys on suomalaisten ja maahanmuuttajien yhdessä perustama yhdistys. Se on toiminut Turussa vuodesta 1998 lähtien. Yhdistyksen tavoitteena on moniarvoisuuden edistäminen, kotoutumisen tukeminen ja maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksien parantaminen. Yhdistys ylläpitää monikulttuurista kohtaamispaikkaa Intercultural Centeriä Varissuolla.

NettisivutFacebookInstagram

Turku Nepal Association ry

Turku Nepal Association ry on vuonna 2014 perustettu yhdistys, jnka tavoitteena on järjestää kulttuurisia ja sosiaalisia tapahtumia tukeakseen Turussa asuvia nepalilaisia.

Lisäksi yhdistys tarjoaa tietoa Nepalista turisti- ja työkohteena sekä kerää varoja yhteisölleen. 

Nettisivut, Facebook