Valikko Sulje

SONDIP – Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry. on vuonna 2006 perustettu suomalaisen yhteiskunnan monikulttuurisuutta edistävä kattojärjestö, jolla on tällä hetkellä 24 jäsenyhdistystä. Sondip on mukana vaikuttamassa päätöksentekoon osallistumalla viranomaistapaamisiin ja -työryhmiin sekä valtakunnallisella että kunnallisella tasolla. Liiton tavoitteena on jäsenyhdistysten näkyvyyden lisääminen sekä vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistäminen viranomaisten ja monikulttuurisuusyhdistysten välillä.

Sondip on laajaa maahanmuuttajakenttää edustava monikulttuurisuusvaikuttaja, joka kanavoi yhdistyksillä olevaa tietoa, osaamista ja asiantuntemusta sekä edistää verkostoitumista paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Sondip toimii asiantuntijana, antaa lausuntoja, kouluttaa, tiedottaa ja tekee yhteistyötä moniammatillisen verkoston kanssa. Liiton päämääränä on:

  • kehittää kotoutumis- ja maahanmuuttajapalveluita kanavoimalla tietoa tarpeista ja yhteistyömahdollisuuksista,
  • maahanmuuttaja- ja monikulttuuristen yhdistysten näkyvyyden lisääminen yhteiskunnassa,
  • vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääminen jäsenyhdistysten kesken sekä viranomaisten ja monikulttuuristen yhdistysten välillä,
  • jäsenyhdistysten edunvalvonta ja toiminnan tukeminen,
  • ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistäminen ja puolustaminen,
  • kansainvälisyyden edistäminen

SONDIP ry:lle tärkeitä arvoja ovat yhdenvertaisuus, avoimuus  ja vaikuttavuus.

Yhdenvertaisuus

Toiminnassa edistetään yhdenvertaista kohtelua, demokratiaa ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia kaikille.

 

 

Avoimuus

Toiminta on avointa kaikille.

 

 

Vaikuttavuus

Sondip toimii asiantuntijana ja edunvalvojana monikulttuurisuutta koskevissa asioissa.