Valikko Sulje

Päättyneet hankkeet

Sondip ry myi ostopalveluna Turun kaupungille kahden lastenhoitajan palveluita. Lastenhoitajat työskentelivät Työväenopistossa kotiäitien Suomen kielen kurssin aikana.

Lähde–projekti oli Opetusministeriön rahoittama 7–17-vuotiaille maahanmuuttajalapsille ja –nuorille suunnattu projekti. Projektin tavoitteena oli muun muassa nuorten sosiaalisten taitojen kehittäminen, syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäiseminen, taiteen harrastusryhmien toiminnan tukeminen, kaupungin tarjoamiin nuorten toimintoihin ohjaaminen, kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen oppiminen sekä yhteistyö nuorisotalojen ja koulujen sekä vanhempien kanssa, teematilaisuudet, oman kielen osaamisen hyödyntäminen

Sondip ry on ollut mukana Osallisena Suomessa -hankkeen kanssa kehittämässä ja toteuttamassa Arjen taidot -moduuleita. Kurssilla omakielinen opettaja opettaa uusille maahanmuuttajille arjen taitoja, jotka pitävät sisällään mm. yhteiskunnallisia asioita, asumista jne. Sondip ry on toteuttanut moduulit ostopalveluna kurdiksi, arabiaksi ja englanniksi.

Sondip ry järjesti ostopalveluna palveluohjausta maahanmuuttajille koulutus- ja työasioissa. Työntekijä otti asiakkaita vastaan TE-toimistossa maanantaista perjantaihin klo 11.30.–15.30. Työntekijä neuvoi työnhaussa, koulutusasioissa ja muissa askarruttavissa työllisyys ja koulutus asioissa.