Valikko Sulje

Historiaa

SONDIP – Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry. perustettiin vuonna 2006. Kattojärjestö on perustamisestaan lähtien ollut mukana eri monikulttuurisuuteen ja maahanmuuttoon liittyvissä toimielimissä edustamassa jäsenjärjestöjä. Yksi pitkäaikaisemmista edustustehtävistä on etnisten suhteiden neuvottelukunnassa ETNO:ssa toimiminen.

Sondip on kasvanut vuosien varrella tasaisesti. Vuonna 2006 liitolla oli 11 jäsenyhdistystä, kun taas vuonna 2019 yhdistyksiä on jo 24. Jäsenistössä on ollut muutoksia vuosien varrella, mutta usea yhdistys on ollut toiminnassa mukana kattojärjestön perustamisesta lähtien.

Sondip vuokrasi ensimmäiset toimitilansa Turun kaupungilta vuonna 2007. Tila sijaitsi osoitteessa Amiraalistonkatu 6. Nykyisiin tiloihin, osoitteeseen Hämeenkatu 15, Sondip muutti vuonna 2012. Tilassa on toimisto, joka on MAKOSA-toiminnan työntekijöiden, monikulttuurisen työn projektiavustajan sekä jäsenyhdistysten harjoittelijoiden käytössä. Hämeenkadun tiloissa on myös keittiö ja kokoustilat, joita jäsenyhdistykset voivat vuokrata käyttöönsä.

Sondipin toiminnan ytimessä on jo vuodesta 2006 ollut silloisen RAY:n ja nykyisen STEA:n rahoittama MAKOSA-toiminta. Makosa keskittyy kolmeen asiaan: yhteistyön edistämiseen, monikulttuuristen yhdistysten osaamisen kehittämiseen ja perustoiminnan tukemiseen sekä tiedottamiseen. Makosa tukee yhdistysten perustoimintaa antamalla yhdistyskohtaista apua ja neuvontaa, järjestäen koulutuksia eri yhdistystoiminnan osa-alueista, vahvistaen yhdistysten välistä yhteistyötä sekä edistämällä viranomaisten ja yhdistysten välistä yhteistyötä esimerkiksi infotilaisuuksin. Makosan puitteissa järjestetyt monikulttuuriset tapahtumat tukevat omalta osaltaan jäsenyhdistysten toimintaa sekä edistävät monikulttuuristen yhdistysten näkyvyyttä yhteiskunnassa.

Vuonna 2008 Sondip sai KUVApaja-iltapäivätoimintaan rahoituksen. Hanke jatkui vuoteen 2010 asti. Vuonna 2009 aloitti kolmivuotinen Lähde-hanke. Lähde-hanke oli Opetusministeriön rahoittama 7–17-vuotiaille maahanmuuttajalapsille ja -nuorille suunnattu hanke, jonka tarkoituksena oli muun muassa nuorten sosiaalisten taitojen kehittäminen, syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäiseminen, kaupungin tarjoamiin nuorten toimintoihin ohjaaminen, kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen oppiminen sekä yhteistyö nuorisotalojen ja koulujen sekä vanhempien kanssa.

Vuonna 2009 Sondip aloitti ostopalvelujen tarjoamisen. Ensimmäinen palvelu oli omakielisen tuki- ja neuvontapalvelun tuottaminen kahdeksalla eri kielellä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa (PALO-hanke 2009-2014). Samaiseen hankkeeseen Sondip tuotti ostopalveluna kurdin- ja darinkielen opetusta luku- ja kirjoitustaidottomille aikuisille vuonna 2011. Vuonna 2013 ostopalvelut laajenivat Sondipin toimittaessa Turun kaupungin nuorisoasiainkeskukselle kouluttajapalvelun kansainväliseen koulutukseen, Osallisena Suomessa -hankkeeseen lastenhoitopalvelun sekä Arjen taidot -moduulin kolmella kielellä (arabia, englanti, kurdi) kotouttamiskoulutuksessa oleville maahanmuuttajille. Viimeisimpinä vuosina Sondip on tuottanut Parempia palveluita maahanmuuttajille (PPMM) -hankkeeseen omakielisen ohjauspalvelun sekä Turun AMK:n hallinnoimaan Vertaista Vailla -hankkeeseen vertaisohjaajia.

Vuonna 2014 PALO-hanke muuttui Infotoriksi (omakielinen tuki- ja neuvontapalvelu).  Tällä hetkellä, vuonna 2018, Infotorissa tarjotaan maksutonta neuvontaa 12 kielellä. Infotori sijaitsee Skanssin kauppakeskuksessa (Skanssinkatu 10). Palvelu on tarkoitettu Turun ja lähikuntien maahanmuuttajille ja neuvontaa ja opastusta annetaan mm. työelämään, asumiseen ja oleskelulupa- ja kansalaisuusasioihin liittyen.

Monista vuosittain järjestettävistä tapahtumista, kuten Rasisminvastaisesta juhlasta, Kulttuuripäivistä, Etnofestistä, Turun Mahdollisuuksien torista, Yhdistystreffeistä ja Monikulttuurisesta itsenäisyysjuhlasta, on muodostunut jo perinne. Yhteistyön edistämisen, maahanmuuttaja- ja monikulttuuristen yhdistysten näkyvyyden lisäämisen ja yhdistysten toiminnan tukemisen ohella tapahtumat rikastuttavat varsinaissuomalaista kulttuurikenttää tarjoten musiikki- laulu- ja tanssiesityksiä sekä ruokamaistiaisia eri kulttuureista laajalle yleisölle. Tapahtumat tuovat siten ihmisiä ja kulttuuriperinteitä yhteen läheltä ja kaukaa.