Valikko Sulje

Jäsenyys

Sondip ry:hyn kuuluu tällä hetkellä 24 jäsenyhdistystä. Sondip on mukana vaikuttamassa päätöksentekoon osallistumalla viranomaistapaamisiin ja -työryhmiin sekä valtakunnallisella että kunnallisella tasolla. Liiton tavoitteena on jäsenyhdistysten näkyvyyden lisääminen sekä vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistäminen viranomaisten ja monikulttuurisuusyhdistysten välillä. Sondip ry:n jäseneksi voi hakea kotoutumista, maahanmuuttajien omaa kulttuuria, monikulttuurisuutta, kansainvälisyyttä sekä yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia toiminnallaan edistävät rekisteröidyt yhdistykset sekä oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka toimivat liiton tarkoitusperien toteutumiseksi.

Miten jäseneksi?

 • Sondip ry on kattojärjestö, joten jäseneksi voi hakea vain yhdistys, ei yksittäinen henkilö.
 • Päättäkää Sondip ry:n jäseneksi hakemisesta oman yhdistyksenne kokouksessa.
 • Päättäkää kokouksessa, ketkä ovat yhdistyksen edustajat Sondip ry:ssä. Kirjoittakaa pöytäkirjaan edustajien nimet (edustaja ja varaedustaja)
 • Ottakaa yhteyttä Sondip ry:n hallituksen puheenjohtajaan ja sopikaa tapaamisaika.
 • Toimittakaa kokouksesta tehty allekirjoitettu pöytäkirja sekä yhdistyksenne säännöt Sondipin hallitukselle sähköpostilla.

Hakemuksen käsittelee Sondip ry:n hallitus. Päätös ilmoitetaan teille mahdollisimman pian. Jäseneksi hyväksymisen jälkeen teille lähetetään maksuohjeet. Sondip ry:n liittymismaksu on 50 € ja jäsenmaksu on 30 € / vuosi.

Jäsenenä saatte seuraavat edut:

 • Saatte mahdollisuuden vaikuttaa Sondip ry:n toimintaan ja hankkeisiin.
 • Voitte asettaa oman edustajanne Sondip ry:n hallitukseen.
 • Jäsenet voivat käyttää Sondip ry:n tiloja (Hämeenkatu 15, 20500 Turku) omien kokoustensa ja tilaisuuksiensa järjestämiseen ilmaiseksi. Tiloissa on kokoustilat ja keittiö.
 • Saatte yhdistyksellenne lisää näkyvyyttä.
 • Verkostoidutte paremmin Turun ja Varsinais-Suomen monikulttuuriseen yhdistyskenttään.
 • Saatte mahdollisuuden luoda yhteisiä hankkeita muiden yhdistysten kanssa.

Sondip ry:n puheenjohtaja

Edvina Hafizovic

+358 50 5213 421

edvina.hafizovic@turku.fi