Valikko Sulje

Jäsenyys

Sondip ry:hyn kuuluu tällä hetkellä 25 jäsenjärjestöä. Sondip on mukana vaikuttamassa päätöksentekoon osallistumalla viranomaistapaamisiin ja -työryhmiin sekä valtakunnallisella että kunnallisella tasolla. Liiton tavoitteena on jäsenyhdistysten näkyvyyden lisääminen sekä vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistäminen viranomaisten ja monikulttuurisuusyhdistysten välillä. Sondip ry:n jäseneksi voi hakea monikulttuurista työtä tekevä yhdistys.

Miten jäseneksi?

 • Sondip ry on kattojärjestö, joten jäseneksi voi hakea vain yhdistys, ei yksittäinen henkilö.
 • Tehkää päätös Sondip ry:n jäseneksi hakemisesta oman yhdistyksenne kokouksessa.
 • Päättäkää, ketkä ovat yhdistyksen edustajat Sondip ry:ssä.
 • Lähetä sähköposti Sondipin työntekijöille tai hallituksen puheenjohtajalle. Kerro sähköpostissa yhdistyksenne nimi ja mitä te teette.
 • Liitä sähköpostiin yhdistyksenne säännöt sekä pöytäkirjanote kokouksesta, jossa olette päättäneet Sondipin jäseneksi hakemisesta ja jossa mainitaan edustajien nimet.

Hakemus toimitetaan Sondip ry:n hallitukselle käsiteltäväksi. Päätös ilmoitetaan teille mahdollisimman pian. Samalla saatte maksuohjeet. Sondip ry:n tämänhetkinen liittymismaksu on 50 € ja jäsenmaksu on 30 € / vuosi.

Jäsenenä saatte seuraavat edut:

 • Saatte mahdollisuuden vaikuttaa Sondip ry:n toimintaan ja hankkeisiin.
 • Voitte asettaa oman edustajanne Sondip ry:n hallitukseen.
 • Jäsenet voivat käyttää Sondip ry:n tiloja (Hämeenkatu 15, 20500 Turku) omien kokoustensa ja tilaisuuksiensa järjestämiseen ilmaiseksi. Tiloissa on kokoustila ja keittiö.
 • Jäsenillä on oikeus osallistua erilaisiin tapahtumiin, joista osa on tarkoitettu vain jäsenille. Makosa-toiminta tukee jäsenyhdistysten osallistumista tapahtumiin.
 • Saatte yhdistyksellenne lisää näkyvyyttä .
 • Verkostoidutte paremmin Turun ja Varsinais-Suomen monikulttuuriseen yhdistyskenttään.
 • Mahdollisuus luoda yhteisiä hankkeita muiden yhdistysten kanssa.

Sondip ry:n puheenjohtaja

Hasan Habib

+358 449 072 956

hasan.habib(at)hotmail.com

Makosan vastaava toiminnanohjaaja

Arjan Myftari

+358 400 547 112

arjan.myftari(at)sondip.com

Makosan toiminnanohjaaja

Marianne Sirkiä

+358 405 274 114

marianne.sirkia(at)sondip.com