Valikko Sulje

Vertaista vailla -hanke (ESR) tukee maahanmuuttajien yrittäjyyttä, nopeuttaa työhön tai ammattiin johtavaan koulutukseen pääsyä sekä edistää kaksisuuntaista kotoutumista järjestämällä tilaisuuksia yrittäjien ja kotoutuvien maahanmuuttajien kohtaamiselle. Hanke käynnistettiin tammikuun alussa 2017 ja se päättyy toukokuussa 2019. Turun ammattikorkeakoulu
vastaa Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman hankkeen toteutuksesta yhdessä kumppaniorganisaatioidensa Turun yliopiston Brahea- keskuksen ja Varsinais-Suomen Yrittäjien kanssa.

Hankkeen aikana järjestetään neljä intensiivikurssia kotoutumiskoulutuksen päättäneille työttömille maahanmuuttajille. Kurssille osallistujien tukena ja ohjaajina toimivat maahanmuuttajataustaiset vertaisohjaajat. Vertaisohjaajat hankkeelle tuottaa Sondip ry.