Valikko Sulje

Kolmannen sektorin aktivismi

Yhdistysten ja järjestöjen kautta tapahtuva vapaaehtoistoiminta on yksi tunnetuimmista kolmannen sektorin aktivismin ilmenemismuodoista. Järjestö- ja yhdistystoiminta edustavat aktivismia, jossa vaikuttaminen ei ole pelkästään yksittäisten ihmisten varassa, vaan se tapahtuu osana laajemmin ja tarkemmin organisoitua kokonaisuutta. Yksittäiset kansalaiset ovat kuitenkin korvaamaton osa kolmannen sektorin aktivismia, ja iso osa yhdistysten ja järjestöjen aktiiveista on mukana toiminnassa vapaaehtoisina. Tässä blogikirjoituksessa tutustumme paremmin Turussa toimivan YHDESSÄ-yhdistys / TOGETHER-Association ry:n toimintaan ja vapaaehtoistyöhön.

Yli 20 vuotta monikulttuurisen ja moniarvoisen yhteiskunnan asialla

Turun Varissuo tunnetaan yhtenä Suomen monikulttuurisimmista lähiöistä. Se on luonteva kotipaikka vuonna 1998 perustetulle YHDESSÄ-yhdistykselle, jonka toiminnan keskeisenä tavoitteena on jo yli kahden vuosikymmenen ajan ollut edistää monikulttuurista ja moniarvoista yhteiskuntaa sekä tukea vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä. Maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten yhdessä perustama yhdistys on monille tuttu maahanmuuttajille suunnatusta kotoutumista tukevasta toiminnasta, mutta yhdistys järjestää ja on mukana myös monenlaisessa muussa toiminnassa ja sen kohderyhmänä ovat niin maahanmuuttajat kuin kantasuomalaisetkin. Toimintaa ylläpidetään erilaisten hankkeiden, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen sekä Turun kaupungin kautta kanavoituvalla rahoituksella.

Yhdessäoloa ja kuntouttavaa työtoimintaa

Monenlaiset harrasteryhmät ovat keskeinen osa YHDESSÄ-yhdistyksen arkea. Yhdistyksen IKU-toiminnanohjaaja Aida Bacic kertoo, että kansainvälisistä harrasteryhmistä osa on vapaamuotoista yhdessäoloa esimerkiksi liikunnan, ruoanlaiton tai käsitöiden parissa, ja osassa taas opiskellaan kieliä tai vaikkapa tietokoneen käyttöä. Ryhmät ovat avoimia kaikille kiinnostuneille, ja Aida Bacic pitääkin tärkeänä sitä, että yhdistys tarjoaa puitteet eri taustoista tulevien ihmisten kohtaamiselle, sillä se tarjoaa perustan muilta oppimiseen ja muiden ymmärtämiseen. Harrasteryhmien lisäksi YHDESSÄ-yhdistys järjestää myös kuntouttavaa työtoimintaa työttömille ja huonosti suomea osaaville maahanmuuttajataustaisille naisille ja miehille. Toisin kuin kaikille avoimet harrasteryhmät, kuntouttavaan työtoiminnan asiakkaat ohjataan palvelun pariin Turun kaupungin Työpisteen, sosiaalipalvelujen ja TE-toimistojen kautta. YHDESSÄ-yhdistys tekee myös aktiivista yhteistyötä muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa ja on mukana toteuttamassa erilaisia yleisötapahtumia kuten Etnofest ja VakkeLove.

Vapaaehtoiset toiminnan tukena

Yhdessä-yhdistyksen harrastuskalenteri

YHDESSÄ-yhdistyksen henkilökuntaan kuuluu vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, joka tekee paljon yhteistyötä muun muassa koulujen kanssa. Aida Bacicin mukaan vapaaehtoisten joukosta löytyykin paljon opiskelijoita, mutta myös eläkeläisiä, jotka ovat mukana ohjaamassa ja vetämässä harrasteryhmiä. Osa vapaaehtoisista löytää yhdistyksen omin avuin ja lähtee mukaan vapaaehtoistoimintaan itsenäisesti. Osa taas saadaan muukaan suhteilla, kun sana kiertää ja toiminnassa mukana olevat houkuttelevat tuttaviaan mukaan. Vapaaehtoisilla on myös mahdollisuus tuoda omia ideoita, osaamista ja mielenkiinnonkohteita osaksi yhdistyksen harrasteryhmätoimintaa.

Yksi toiminnassa mukana olevista vapaaehtoisista on Olli Lehtonen, jonka vastuulla on yhdistyksen radiotyö. Hän tuottaa muun muassa kulttuuriin ja yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvää ohjelmasisältöä yhteistyössä turkulaisen Radio Robin Hoodin kanssa. Musiikkitieteellisen taustan omaava Olli Lehtonen käsikirjoittaa, äänittää, juontaa ja editoi ohjelmat. Hän kertoo lähteneensä mukaan vapaaehtoiseksi, kun yhdistyksen yhteistyö radiokanavan kanssa alkoi. Aiemminkin erilaisten julkaisujen parissa työskennellyttä Lehtosta kiinnosti radiotyöstä saatava kokemus. Vapaaehtoistyön kautta hän on saanut hyödyntää omaa erityisosaamistaan musiikin alalta ja päässyt myös tutustumaan lähemmin erilaisiin musiikkikulttuureihin. Toiminnassa mukana oleminen on tarjonnut myös mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin ja luoda kontakteja. Erilaiset yhteisöllisyyden kokemukset ovat korostaneet vapaaehtoistyön merkitystä. Vapaaehtoisen roolia on täydentänyt työ yhdistyksen hallituksessa, jossa Lehtonen on mukana nyt ensimmäistä kautta.

Mukaan yhdistyksen toimintaan

YHDESSÄ-yhdistyksen toiminta on erittäin suosittua, jopa siinä määrin, että yhdistyksen tilat Varissuolla käyvät välillä liian ahtaiksi, sillä kiinnostusta harrasteryhmiin riittää usein yli kapasiteetin. Yhdistys toivottaa kuitenkin kaikki toiminnasta ja vapaaehtoistyöstä innostuneet lämpimästi tervetulleiksi mukaan.

www. yhdessa.org ; info@yhdessa.org ; +358 44 744 5523 ; Nisse Kavon Katu 3, 20610 Turku

Tapaa YHDESSÄ-yhdistys sekä yli 50 muuta järjestöä Turun Mahdollisuuksien Torilla sunnuntaina 15.9. klo 13.00-15.00!

Yhdistyksen toimitilat Varissuolla

Tekstin kirjoitti: Emilia Tuominen

Artikkeli on osa Turun Mahdollisuuksien torin Innostu! Vaikuta! Toimi! – artikkelisarjaa aktivismista.