Valikko Sulje

Jäsenyhdistykset

 

ABC Nuorisotoiminta ry

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomessa asuvien venäläisten nuorten ja lasten oman kulttuurin ylläpitäminen, kulttuuriperinteiden säilyttäminen, kulttuurivaihdon edistäminen ja nuorten huumeiden käytön ehkäisemiseminen. Yhdistyksellä on monipuolista toimintaa, muun muassa laulu- ja tanssiryhmiä.

abckatjusha.net

 

Albaaniyhdistys Bashkimi ry

Vuonna 1998 perustetun Albaaniyhdistys Bashkimi ry:n päätavoitteena on albaanien oman kielen, kulttuurin ja identiteetin säilyttäminen uudessa ympäristössä.  Erityisesti pyritään tukemaan Suomessa syntyneiden lasten ja nuorten oman historian ja juurien tuntemusta.Yhdistys järjestää muun muassa musiikki-iltoja sekä monenlaista urheilutoimintaa.

www.bashkimi.fi
https://www.facebook.com/bashkimi.ry

 

Bosnialaisten Kulttuurikeskus Suomessa ry

Bosnialaisten kulttuurikeskus suomessa ry on perustettu v. 2002 Turussa.

Facebook-sivut

www.bkc.fi

 

Bosnialaisten vankileiriyhdistys

Yhdistys tukee henkilöitä, jotka ovat olleet vankileireillä Bosnian sodassa.

 

Kynnys ry

Kynnys ry työskentelee vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten oikeuksien toteutumiseksi sekä suomalaisessa yhteiskunnassa että kansainvälisellä tasolla. Yhdistys muun muassa tukee ja aktivoi vammaisia henkilöitä toimimaan itse oikeuksiensa puolesta sekä toimii asiantuntijana vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

www.kynnys.fi

 

Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti ry (MPKK ry)

Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti ry on perustettu Turussa vuonna 1996. Yhdistyksen tavoitteena on herättää keskustelua ja vaikuttaa kulttuuri- ja kielivähemmistöjen, erityisesti maahanmuuttajien, päivähoito- ja koulukysymyksiin. Yhdistys painottaa kaksikielisyyden ja -kulttuurisuuden vahvistamista. Tärkeitä kysymyksiä ovat esimerkiksi oman äidinkielen opetus ja suomi/ruotsi toisena kielenä -opetus.

http://mpkk.eu/

 

Ocean in a Drop – Developing Togerher / Pisarassa Valtameri-Kehitytään yhdessä ry (Oid ry)

http://www.facebook.com/pisarary

 “Pisara” on monikansallinen yhdistys, joka kehittää toimintoja, joissa voimme tavata toisiamme, tehdä asioita yhdessä ja nähdä erojamme ja samanlaisuuksiamme. Toimintamuotoja ovat lauantaikahvit, tapahtumat, retket, seminaarit, luennot, koulutukset, neuvonta, kulttuurierot, kielten opetus jne.

 
Suomen Irakilainen seura ry

Suomen Irakilainen seura ry perustettiin Turussa vuonna 1996. Seura on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Toiminta keskittyy irakilaiseen musiikkiin ja runouteen.

 

Suomen Rauhanpuolustajain Turun piirijärjestö ry

Toiminnan aatteellisina lähtökohtina ovat humanistiset, sodanvastaiset ja kansainvälistä yhteisvastuuta korostavat ihanteet. Yhdistys toimii  rauhan, aseriisunnan, suvaitsevaisuuden, ihmisoikeuksien ja maailmanlaajuisen tasa-arvon puolesta.

www.rauhanpuolustajat.org/piirijärjestöt

Turun Afganistanilainen Nuorisokulttuuriseura ry

Facebook-sivut

Turun Kurdiyhdistys ry

Turun Kurdiyhdistys on perustettu vuonna 1995. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on ylläpitää kurdin kulttuuria muun muassa opettamalla kurdin kieltä ja kulttuuria. Yhdistyksen toiminnan piirissä on yli 100 henkilöä. Yhdistys edistää sopeutumista ja integraatiota suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Se järjestää myös oman kulttuurin juhlia.  

Facebook-sivut

 

Turun Naiskeskus ry

Turun Naiskeskus tarjoaa monikulttuurista toimintaa ja tukea naisille. Turun Naiskeskus  työskentelee ihmisten hyvinvoinnin ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi. Naiskeskus kehittää toimintaa, joka helpottaa ihmisten kohtaamista, erityisesti eri kielisten ja eri kulttuureista lähtöisen olevien ihmisten kohtaamista.

www.turunnaiskeskus.com

Facebook-sivut

 

Turun Nigeria Yhdistys ry

Yhdistys on perustettu vuonna 2010 Turussa.

 

Turun Venäläinen Klubi ry

www.turunvk.info

 

Turun vietnamilaisten kulttuurikerho ry

Turun vietnamilaisten kulttuurikerho on perustettu vuonna 1989. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on ylläpitää vietnamilaista kulttuuria muun muassa opettamalla vietnamin kieltä ja kulttuuria. Samalla yhdistys edistää vietnamilaisia sopeutumaan suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

www.turunvnk.weebly.com

 

Turun YK-yhdistys ry

Turun YK-yhdistys tekee tunnetuksi Yhdistyneiden Kansakuntien päämääriä ja periaatteita tiedottamalla YK:sta ja muista kansainvälisistä kysymyksistä. Lisäksi se järjestää toimintaa maahanmuuttajille.

turunykyhdistys.wordpress.com

 

Umu’IGBO Finland ry

Umu’IGBO Finald ry is cultural group from Eastern part of Nigeria. The association main purpose is to promote culture and language. They have different events like celebrating the different Igbo cultural activities, music, dance, food.

Umu’IGBO Finald ry on kulttuuriryhmä Nigerian itäosasta. Yhdistyksen päätavoite on edistää omaa kulttuuria ja kieltä. Heillä on erilaisia tapahtumia, kuten erilaisten Igbo-kulttuuriin kuuluvia juhlia, joissa on musiikkia, tanssia, ruokaa.

 

Varsinais-Suomen Afganilaisten Kulttuuriseura ry 

v-s-afghan.blogspot.fi

Facebook-sivut

 

Varsinais-Suomen Virokeskus ry

Varsinais-Suomen Viro-keskus ry on Viron ystävien yhdistys. Yhdistys tuo Viroa tunnetuksi Suomessa sekä Suomea Virossa. Yhdistyksellä on noin viisisataa jäsentä.  Yhdistys tarjoaa matkailuinformaatiota Virosta, järjestää tapahtumia, seminaareja, konsertteja ja matkoja sekä erilaisia hankkeita.

http://www.viro-keskus.fi/yhdistys

 
Yhdessä-yhdistys ry

Yhdessä-yhdistys on suomalaisten ja maahanmuuttajien yhdessä perustama yhdistys. Se on toiminut Turussa vuodesta 1998 lähtien. Yhdistyksen tavoitteena on moniarvoisuuden edistäminen, kotoutumisen tukeminen ja maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksien parantaminen. Yhdistys ylläpitää monikulttuurista kohtaamispaikkaa Intercultural Centeriä Varissuolla.

www.yhdessa.org