Valikko Sulje

Jäsenmaksuja, apurahoja ja avustuksia – yhdistyksen toiminnan rahoittamisesta

Yhdistykset ja järjestöt tekevät merkittävää työtä eri aloilla tukien julkisen sektorin palvelutoimintaa ja usein täydentäen niitä. Toiminnan, kuten kerhojen, leirien, kampanjoiden ja tapahtumien järjestämiseen tarvitaan kuitenkin varoja. Yhdistyksen toimintaa säätelevässä Yhdistyslaissa määritellään yhdistyksen taloudellinen toiminta seuraavasti:

 Yhdistys saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

Yleisiä varainhankinnan muotoja ovat oman toiminnan tuotot kuten jäsenmaksut, koulutusmaksut, lipputulot, myyjäiset ja kirpputori. Tämän lisäksi on mahdollista järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä. Näiden järjestämiseen tarvitaan lupa poliisilta. Tavara-arpajaisluvista löytyy lisää tietoa täältä ja rahankeräysluvista täältä. Yhdistys voi myös vastaanottaa lahjoituksia.

Rahoitusta on myös mahdollista hakea julkisilta tahoilta sekä eri säätiöiltä, rahastoilta ja ohjelmista. Tässä linkit Turun ja Turun seudun kunnallisiin avustuksiin:

Turun kaupungin avustukset

Raision kaupungin avustukset

Kaarinan kaupungin avustukset

Naantalin kaupungin avustukset

Liedon kunnan avustukset

Salon kaupungin avustukset

Monet säätiöt, rahastot ja ohjelmat tarjoavat apurahoja yhdistysten ja yhteisöjen kertaluontoisiin tai lyhytaikaisiin projekteihin. Tällaisia ovat muun muassa:

Varsinais-Suomen rahasto, joka tukee maakunnassa tehtävää tai maakuntaan kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta, taiteellista työtä sekä muuta kulttuuritoimintaa. Seuraava hakuaika on 10.1. – 10.2.2020. Lisää tietoa löytyy täältä.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto tarjoaa tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan alojen hankkeisiin apurahoja. Haku on kahdesti vuodessa, seuraava keväällä 2020. Päivämääriä ei vielä ole julkaistu. Rahaston hakuun ja apurahoihin voit tutustua lähemmin täällä.

Minela säätiö jakaa avustuksia nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin sekä luovuutta, osaamista ja osallisuutta tukevaan toimintaan. Hakuajat ovat kaksi kertaa vuodessa, seuraava 1.4.-30.4.2020. Minela säätiön avustuksista lisää täällä.

OLVI-säätiö myöntää apurahoja useisiin eri tarkoituksiin, kuten lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaan toimintaan. Säätiöllä on kaksi hakuaikaa vuodessa, seuraava on keväällä 1.1. – 31.3.2020. Säätiön apurahoihin voit tutustua paremmin täällä.

Stiftelsen 7:nde Mars Fonden on säätiö, joka pyrkii tukemaan sosiaalisesti alttiita ryhmiä, erityisesti lapsia ja nuoria, Suomessa ja ulkomailla. Säätiön verkkosivujen mukaan vuoden 2020 hakemukset on toimitettava säätiölle 31.1.2020 mennessä. Lisätietoja löytyy täältä.

Yhdistyksille ja järjestöille myöntävät avustuksia myös STEA ja Opetus- ja kulttuuriministeriö. Omalle yhdistykselle sopivan rahoittajan löytämiseksi kannattaa käydä tutustumassa Kansalaisfoorumin ylläpitämään järjestöjen hankerahoitushakemistoon: https://www.kansalaisyhteiskunta.fi/rahoitushakemisto.

Tekstin kirjoitti: Johanna