Sondip kutsuu kaikki toriin osallistuvat järjestöt ja yhteistyötahot mukaan suunnittelupalaveriin. Palaverin tavoitteena on päättää tämän vuoden teema ja suunnitella torin ohjelmaa.