Jäsenyhdistykset

Jäsenyhdistykset

 

ABC Nuorisotoiminta ry

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomessa asuvien venäläisten nuorten ja lasten oman kulttuurin ylläpitäminen, kulttuuriperinteiden säilyttäminen, kulttuurivaihdon edistäminen ja ,nuorten huumeiden käytön ehkäisemiseksi. Yhdistyksellä on muun muassa laulu- ja tanssiryhmiä.

abckatjusha.net

 

Albaaniyhdistys Bashkimi ry

Vuonna 1998 perustetun Albaaniyhdistys Bashkimi ry:n päätavoitteena on albaanien oman kielen, kulttuurin ja identiteetin säilyttäminen uudessa ympäristössä.  Erityisesti pyritään tukemaan Suomessa syntyneiden lasten ja nuorten oman historian ja juurien tuntemusta.Yhdistys järjestää muun muassa musiikki-iltoja sekä monenlaista urheilutoimintaa.

www.bashkimi.fi
https://www.facebook.com/bashkimi.ry

 

Bosnialaisten Kulttuurikeskus Suomessa ry

Bosnialaisten kulttuurikeskus suomessa ry on perustettu v. 2002 Turussa.

https://www.facebook.com/Bosnialaisten-Kulttuurikeskus-Suomessa-Ry-1537691519844562/

www.bkc.fi

 

Kynnys ry

Kynnys ry työskentelee vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten oikeuksien toteutumiseksi sekä suomalaisessa yhteiskunnassa että kansainvälisellä tasolla. Yhdistys muun muassa tukee ja aktivoi vammaisia henkilöitä toimimaan itse oikeuksiensa puolesta sekä toimii asiantuntijana vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

www.kynnys.fi

 

Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti ry (MPKK ry)

Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti ry on perustettu Turussa vuonna 1996. Yhdistyksen tavoitteena on herättää keskustelua ja vaikuttaa kulttuuri- ja kielivähemmistöjen, erityisesti maahanmuuttajien, päivähoito- ja koulukysymyksiin. Yhdistys painottaa kaksikielisyyden ja -kulttuurisuuden vahvistamista. Tärkeitä kysymyksiä ovat esimerkiksi oman äidinkielen opetus ja suomi/ruotsi toisena kielenä -opetus.

http://mpkk.eu/

Suomen Irakilainen seura ry

 

Suomen Rauhanpuolustajain Turun piirijärjestö ry

Toiminnan aatteellisina lähtökohtina ovat humanistiset, sodanvastaiset ja kansainvälistä yhteisvastuuta korostavat ihanteet. Yhdistys toimii  rauhan, aseriisunnan, suvaitsevaisuuden, ihmisoikeuksien ja maailmanlaajuisen tasa-arvon puolesta.

www.turunpulut.fi

 

Turun Afganistanilainen Kulttuuriseura ry

 

Turun Kurdiyhdistys ry

 

Turun Naiskeskusyhdistys ry

Turun Naiskeskus tarjoaa monikulttuurista toimintaa ja tukea naisille.

Facebook-sivut

 

Turun Nigeria Yhdistys ry

 

Turun Venäläinen klubi ry

www.turunvk.info

 

Turun vietnamilaisten kulttuurikerho ry

Turun vietnamilaisten kulttuurikerho on perustettu vuonna 1989. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on ylläpitää vietnamilaista kulttuuria muun muassa opettamalla vietnamin kieltä ja kulttuuria. Samalla yhdistys edistää vietnamilaisia sopeutumaan suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

www.turunvnk.weebly.com

 

Turun YK-yhdistys ry

Turun YK-yhdistys tekee tunnetuksi Yhdistyneiden Kansakuntien päämääriä ja periaatteita tiedottamalla YK:sta ja muista kansainvälisistä kysymyksistä. Lisäksi se järjestää toimintaa maahanmuuttajille.

turunykyhdistys.wordpress.com

 

Varsinais-Suomen Afganilaisten Kulttuuriseura ry

v-s-afghan.blogspot.fi

Facebook-sivut

 

Yhdessä-yhdistys ry

Yhdessä-yhdistys on suomalaisten ja maahanmuuttajien yhdessä perustama yhdistys. Se on toiminut Turussa vuodesta 1998 lähtien. Yhdistyksen tavoitteena on moniarvoisuuden edistäminen, kotoutumisen tukeminen ja maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksien parantaminen. Yhdistys ylläpitää monikulttuurista kohtaamispaikkaa Intercultural Centeriä Varissuolla.

www.yhdessa.org