Valikko Sulje

SONDIP – Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry. on vuonna 2006 perustettu suomalaisen yhteiskunnan monikulttuurisuutta edistävä kattojärjestö, jolla on tällä hetkellä 21 jäsenyhdistystä. Sondip vaikuttaa päätöksentekoon osallistumalla viranomaistapaamisiin ja -työryhmiin sekä valtakunnallisella että kunnallisella tasolla. Liiton tavoitteena on jäsenyhdistysten näkyvyyden lisääminen sekä vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistäminen viranomaisten ja monikulttuurisuusyhdistysten välillä. 

AJANKOHTAISTA

AJANKOHTAISTA

Korkeakouluihin valmentavat koulutukset Turun AMK:ssa maahanmuuttajille

Kevätlukukaudella 2024 järjestettävien korkeakouluopintoihin valmentavien koulutusten hakuaika on käynnissä ja päättyy 13.11.2023.

Sairaanhoitajan korkeakouluopintoihin valmentava koulutus:

 www.turkuamk.fi/sairaanhoitajaksi 

Tekniikan ja liiketalouden korkeakouluopintoihin valmentava koulutus:

www.tuas.fi/preparatoryprogramme

 

Molempiin valmentaviin koulutuksiin on nyt rakennettu valmiiksi polku tutkinto-opintoihin: Jos opiskelija suorittaa valmentavan koulutuksen hyväksytysti ja riittävän hyvillä arvosanoilla, hän voi hakeutua suoraan tutkintokoulutukseen erillishaussa ilman valintakoetta. (Erillishakupaikkoja on varattu sairaanhoitajan, liiketalouden ja ICT-alan koulutukseen.)

 

Hae mukaan luovien alojen maksuttomaan neljän kuukauden mittaiseen yrittäjyys- ja uravalmennukseen SparkUpille keväällä 2024

Please see English version below

 Valmennuksessa pääset kuulemaan työnteon tavoista luovilla aloilla, tekemään omasta osaamisestasi tuotteen tai palvelun ja työkaluja sen markkinointiin ja myyntiin. Lisäksi saat elintärkeää tietoa luvista, vakuutuksista, tekijänoikeuksista ja ansaintalogiikasta luovilla aloilla. Pääset myös vierailuille luovien alojen yrityksiin ja kuulemaan ammattilaisten kokemuksia työnteosta luovilla aloilla.

Valmennuksen aikana jokaiselle tehdään yksilöllinen polku, joka tähtää joko työpaikan löytämiseen tai oman yritystoiminnan aloittamiseen. Valmennus vastaa sisällöltään ja työmäärältään noin 5 opintopisteen suoritusta. Jos olet opiskelija, kannattaa sinun kysyä kevään valmennuksen opinnollistamismahdollisuudesta oppilaitokseltasi. Valmennus on maksuton.

Valmennukset pidetään aina torstaisin (3h/kerta) SparkUpilla seuraavasti:

  • Ensimmäinen ryhmä työskentelee iltapäivisin klo 13-16 (11.1.-25.4.2023) Ensimmäisen valmennuksen kieli on suomi (osallistujia tuetaan tarvittaessa englannin kielellä)
  • Toinen ryhmä työskentelee iltaisin 16.30-19.30 (29.2.-6.6.). Toinen valmennus pidetään tarvittaessa suomeksi ja englanniksi.

Ilmoittaudu Luovien alojen yrittäjyys- ja uravalmennukseen täällä:  https://www.lyyti.fi/reg/CreaDive 30.11. mennessä.

Lisää tietoa saat valmentajiltamme:

Anna Pikala, anna.pikala@humak.fi

Tiina Toivola, tiina.toivola@humak.fi

Apply for a free four-month entrepreneurship and career coaching in the creative industries at SparkUp in spring 2024!

You will learn about the ways of working in the creative industries, how to turn your skills into a product or service and tools to market and sell it. You will also get vital information on licensing, insurance, copyright and the logic of earning in the creative industries. You will also have access to visits to creative businesses and hear the experiences of professionals working in the creative industries.

During the training, each person will be given a personalised pathway to either finding a job or starting their own business. The content and workload of the coaching is equivalent to approximately 5 credits. If you are a student, you should ask your institution about the possibility of making the training part of your studies. The coaching is free of charge.

Coaching sessions are always held on Thursdays (3h/session) at SparkUp as follows:

  • The first group will work in the afternoons from 13:00 to 16:00 (11.1.-25.4.2023) The language of the first coaching session will be Finnish (participants will be supported in English if necessary)
  • The second group will work in the evenings from 16.30 to 19.30 (29.2.-6.6.2023). The second coaching session will be held in Finnish and English if necessary.

Register for the Creative Industries Entrepreneurship and Career Coaching here: https://www.lyyti.fi/reg/CreaDive by 30.11.

For more information, please contact our coaches:

Anna Pikala, anna.pikala@humak.fi

Tiina Toivola, tiina.toivola@humak.fi